Vivilheimtrteff i Tromsø

 

Onsdag 13. september samlet Vivilheim omlag 30 studenter på Helgelandstreff i Tromsø. Her fortalte Geir Arne Glad, sjefsredagtør i Helgelendingen om utiklingen på Helgeland og hvilke branjer som har behpv for arbeidskraft de neste årene. Videre hadde vi med oss fem partner som alle hadde behov for unge nyudtannede i sine bedrifter. På treffet ble det også lansert et hefte med problemstillinger til bachelor og masteroppgaver fra partnerne våre. Denne blir publisert digitalt i løpet av uken. Torsdag 14. september hadde Vivilheim stand på UIT, sammen med NAV, Mosjøen videregående, Brønnøysundregistrene og kunnskapsparken Helgeland.

Vi takker for flott treff og dere er velkommen tilbake neste år:)

 

Ønsker du SMS i forkant av disse treffene ? meld deg inn i foreningen her: http://vivilheim.no/medlemsfordeler/

 

Neste Helgelandstreff blir i Trondheim like over nyttår. Følg med på facebook for mer info.

Vivilheim til Tromsø

Tradisjon tro kommer vivilheim til Tromsø i september.

Vi lager til treff for Helgelendinger på Radisson Blue kl 18.00 onsdag 13 september. Det blir en kort innledning hvor Geir Arne Glad, sjefsredaktør i Helgelendingen snakker om utvikling på Helgeland og i mediebransjen. I tillegg har vi med oss Brønnøysundregistrene, Nav sertveicesenter, Mosjøen Videregående og Kunnskapsparken Helgeland ( traineeordning).

 

Det blir servert middag etterpå, arrangementet er gratis og gir deg mulighet til å bygge nettverk med andre helgelendinger og bedrifter. Flere av partnerne er ute etter studenter som kan skrive bachelog eller masteroppgaver om sin bedrift.

 

For påmelding send viviltreff + navn til 2005. Har du andre spørsmål ta gjerne kontakt: laila@mon.no

 

Vel møtt !

Vefsn Kommune søker daglig leder til PPT-tjenesten

Fra 01.01.18 er det ledig 100% stilling som leder ved Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT).

PPT for Vefsn-regionen er en interkommunal tjeneste for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I dette samarbeidet inngår også Nordland Fylkeskommune Mosjøen videregående skole.
Tjenesten har kontorsted i Vefsn som er vertskommune. PPT-tjenesten har totalt 5,5 fagstillinger fordelt på 6 fagpersoner, samt ledelse i 50%. I tillegg er det sekretær i 100% stilling.
Tjenesten skal arbeide forebyggende og systemretta for å bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø i barnehager og skoler. PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov får gode utviklingsmuligheter gjennom tilpasset opplæring, og at individuelle behov og rettigheter ivaretas i henhold til Lov om barnehager og Opplæringslova.
Lederstillingen er knyttet til en fagstilling ved kontoret, med 50% ledelse og 50% saksbehandling/utredning i hovedsak tilknyttet førskoleområdet.
Leder har fag-, økonomi- og personalansvar, og rapporterer til styret for tjenesten.

 

Sentrale arbeids- og ansvarsområder:

Stillingen innebærer et særskilt ansvar for fag-/organisasjons- og systemutvikling. Leder skal bidra til at tjenesten er innovativ og proaktiv, og skal ha særlig fokus på systemarbeid innen læringsmiljø og tilpasset opplæring.
Den som ansettes i stillingen vil ha hovedansvaret for å videreføre igangsatt arbeid med kvalitetsutvikling i tjenesten. Ansvar for å lede kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid slik at tjenesten videreutvikles og driftes i tråd med nasjonale og kommunale føringer.
Flerfaglig og tverrfaglig samarbeid med andre instanser, kommunale og eksterne instanser som Statped, Habiliteringstjenesten og Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)
Sakkyndighetsarbeid og systemretta arbeid jfr. lovverk.
Lede nettverk i skole- og barnehage, samt delta i andre nettverk ved behov.
Bidra til et godt omdømme for tjenesten.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, dvs. høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad innen det spesialpedagogiske fagfeltet, eventuelt innenfor psykologi.
 • Ledererfaring og eventuelt lederutdanning.
 • Svært gode ferdigheter i kommunikasjon, muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk.
 • Erfaring med veiledning- /rådgivning, det er ønskelig med erfaring fra arbeid i PPT.
 • Utredningskompetanse
 • Du må disponere egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som har:

 • Evne til å tenke nytt og kan være en pådriver innenfor systemretta arbeid.
 • En tydelig og inkluderende lederstil.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Evne til å motivere andre, viser initiativ og er strukturert.

Ved tilsetting vil det bli tatt hensyn til en totalvurdering av kompetanse i teamet.

Oppgi referanse(r) i søknaden

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

 

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø.
 • Godt internt arbeidsmiljø som vektlegger samarbeid og deling av kompetanse.
 • Faglige utviklingsmuligheter.
 • Godt samarbeid med barnehager, skoler og fagutvalg for PPT.

 

Informasjon:

Av tekniske grunner lyses stillingen ut via Vefsn kommunes rekrutteringssystem.
Søknad sendes elektronisk via følgende internettside; www.vefsn.kommune.no.

For ytterligere informasjon om stillingen, kan styreleder Trine Thorsen Boldstad kontaktes på tlf 92848356

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Søk på stillingen her

Ledig stilling – Mo Industripark as

 Viser MIPlogo.jpg

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter, om lag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350.000 m2 og distribuert energi på 1.700 GWh. For mer informasjon se mip.no.

MIP Eiendom er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark AS. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av bygg, tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 9 ansatte med 6 sivil ingeniører/ingeniører og 3 driftsteknikere.

Hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

Vi er i gang med et antall større prosjekter for utvikling av nye tomter for industri og næring, nye bygg og ny dypvannskai. Dette er utfordrende og spennende prosjekter som også medfører utstrakt kontakt med kunder, rådgivere, entreprenører og myndigheter.

Prosjektleder bygg og anlegg – ingeniør/sivilingeniør

Vi søker etter en person med utdannelse som ingenør/bachelor eller sivil ingeniør/master innenfor bygg og anlegg, og med erfaring. Har du annen relevant utdannelse innenfor elektro, VVS, etc. med erfaring innenfor bygg-/anleggssektoren oppfordres du også til å søke. Hovedarbeidsområdet vil være større og mindre utviklings- og vedlikeholdsprosjekter knyttet til eiendomsmassen.

De som søker må ha gode kommunikasjonsevner, kunne jobbe både selvstendig og i team og ha gode datakunnskaper. Personlige egenskaper som resultatorientering, systematikk og samarbeidsevne vil også vektlegges ved ansettelse.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Eiendomssjef Arne Westgård

Telefon 915 66 434.

Søknadsfrist 15.08.2017.

Søknad med CV sendes pr. epost til : arne.westgard@mip.no

Viser MIP_oversikt.jpg

Sommeren på Helgeland

Sommeren er her, og som vanlig er det MASSE som som foregår på Helgeland. Vi oppdaterer oversikten hvis det dukker opp mer. Send oss en melding på facebook dersom det er noe vi har glemt, så legger vi det til 🙂 Ha en flott sommer

Bilderesultat for helgeland

Juni

Herøydagan: 22. – 25. Juni. Martna og konserter, blant annet Henning Kvitnes

ACR Sommertreff: 22.–25. juni arrangeres Nord-Norges største biltreff på Arctic Circle Raceway i Rana.

Hanedagan: Martna i Mosjøen. Opp mot 10.000 besøkende fra hele landet. Torghandel og langåpne butikker

Kippermocupen: En av Norges største helgeturneringer i fotball. 330 påmeldte lag i fjor

Onøydagan: 30.–1. juli blir det barne- og ungdomsaktivitet, quizpub og ekte bygdefest på Onøy.

Hemnes Båt- og fjordfestival: 30. juni–2. juli på Hemnesberget. Elg og Smokie står på scenen, i tillegg til lokale artister. Det blir i tillegg aktiviteter for hele familien.

Bjørnsmartnan: 30. Juni til 2. Juli på Dønna.

.

Juli

Toppenkurset: 3.-9. Juli i Mosjøen. Internasjonalt sommerakademi og musikkfestival

Gilles Garden: Freedom Bremner og co kommer til Gilles i Mosjøen 6. Juli

Top of the Mountain: Konsert på Øyfjellet 7.Juli Mosjøen med Freedom Bremner (US), Vivian Sessoms (US), Tiffany Wilson (US) og Funk Desease med Arvid Martinsen. Liv Andrea Hauge, Janne Kjellevold og GOP skal også opptre

Prideparade: 7. juli arrangeres TrænaPride parade på Husøy i Træna under Trænafestivalen for tredje gang.

Trænafestivalen: 6.–9. juli på Træna. Festivalen ytterst i havgapet kan skilte med Arif, Ingrid Olava, Aurora, Julie Bergan og Wardruna.

Byfesten: Mosjøens årlige byfest når hele Sjøgata åpnes for alkoholservering. Det blir konserter på Gilles, Nano, Garasjepuben, Kulturverkstedet, Umami og på Fru Haugans!

Galleria Kunstfestival: Norges lengste galleri! 8. Juli og varer til 15.Juli, med mange kunstneriske, OG musikalske godbiter underveis. Mosjøen

Rootsfestivalen: 12.-15. Juli Brønnøysund. Raga Rockers, OnklP, Uriah Heep, Veronica Maggio, Astrid S, Kurt Nilsen, Vazelina Bilopphøggers, med flere!

Kvarøy Handelsstevne: 14. juli inviterer tradisjonen tro Kvarøy ungdomslag inn til martna på Indre Kvarøy. I år blir det barneshow med Dori Famous, som også byr opp til fest på kvelden.

Vefsna Elvefestival: 19.-23. Juli på Grane bygdetun

Skjærgårdsdagan Sleneset: 21.–23. juli. Trine Rein står på scenen på Sleneset fredag. Lørdag blir det boder og aktiviteter.

Strandrydding: 24.-30. Juli på Buøya. Yoga, meditasjon og søppelkunst

66° Nord raceway weekend: 28. -30.- juli skal en av de største arrangørene innen gatebil arrangere en forrykende fartsfest på ACR i Mo i Rana.

Sjarkenfestivalen: 27.-30. Juli på Dønna, med blant annet D.D.E., Vassendgutane og Vestlandsfanden. Per Sandberg kommer, kommer du?

.

August

Hemnesjazz: 3.–6. august kommer blant annet Lill Lindfors, Ole Børud, Ellen Andrea Wang og Hungry John and The Blue Shadows til Hemnesberget.

Svartisenfestivalen: 3.–6. august. Countryfestival på Røvassdalen skole på Skonseng i Rana. Vassendgutane og Sie Gubba er blant bandene som inntar scenen.

Sjyen: 11.–12. august festival på Nesna hvor Ida Maria, Senjahopen og Chris Thompson er blant trekkplastrene.

Havnafestivalen: 11.-12. August Sandnessjøen. Hellbillies, Halvdan Sivertsen, Dr. Alban, Morten Abel, Helgeland Gitarunion, med flere!

Verket: 18.–19. august på Revelen i Rana. Verket slår til med blant andre Highasakite, Aurora, Danko Jones, Postgirobygget og Grant-Lee Phillips på årets program.

Klemetspelet: 25.–27. august. I år er det Nils Henrik Buljo som skal fylle Klemets rom under Klemetspelet i Leirskardalen. Hallvard Holmen fyller rollen som Stor Nila og vi møter Anna Åsdell i rollen som Klemets kone. Det blir også Jamtjordmartnan.

.

September

Eva Weel Skram: 2. September Lyngengården. Som for mange er kjent fra Eva & The Heartmaker

Lurøy strikkefestival: 15.–17. september tar man strikketøyet fatt i Lurøy. Det blir blant annet foredrag fra lege med spesialisering innen psykiatri, Anne Kristine Bergem.

Arktisk Mat festivalen: 15.-17. September Mosjøen. Med blant annet Eyvind Hellstrøm, Jay Boyle og andre store navn innen kokkekunster.

Åge Aleksandersen og Sambandet:  23. September Mosjøen

.
Har vi glemt noe? Send oss en melding på vår facebookside, så oppdaterer vi saken 🙂

Ny partnerbedrift!

Velkommen til Brønnøy Kalk som ny partnerbedrift!
Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har de utviklet seg til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.
De har behov for kompetanse innen blant annet lading og sprenging. De har også behov for gruveingeniører og prosesskontroller. Brønnøy Kalk samarbeider med skole- og undervisningsmiljøer for å gjennomføre intern opplæring, lærlingeordninger og praksisplasser.

Du kan finne ut mer om Brønnøy Kalk på deres nettsider her

Sommerjobbsentralen

 Ledige sommerjobber på Helgeland

 Vivilheim sommerjobbsentralen presenterer ledige sommerjobber blant våre partnere på Helgeland.

Ved å ta sommerjobber heime knytter man kontakter og nettverk som kan føre til jobb når man er ferdig utdannet.
Ta sjansen og søk, så kanskje du kan komme heim du også.

Listen skal oppdateres etterhvert som flere ledige stillinger legges ut

 

 

 • Rana

Ingen utlyste for øyeblikket

 

 

 • Vefsn

Ingen utlyste for øyeblikket

 

 

 • Brønnøysund

Ingen utlyste for øyeblikket

 

 

 • Sandnessjøen

Ingen utlyste for øyeblikket

 

 

 • Helgeland

Ingen utlyste for øyeblikket

 

 

Side 2 av 41234