Link til hefte med problemstillinger/tema

 

Hele dokumentet med forslag til bachelor/masteroppgaver ligger tilgjengelig her: bachelor.master hefte

Følgende bedrifter er med på prosjektet:

 

Brønnøysundregistrene

Helgeland Sparebank

Rana Blad

Brønnøy Kalk

Helgelandssykehuset

Brønnøy videregående

 

Alle henvendelser rettes til: laila@mon.no

 

 

 

 

 

 

 

Brønnnøy Kalk

Bavhelor/masteroppgave Brønnøy Kalk 

 

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

 

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

 

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter

 

Oppgavens mål er å kartlegge de eksisterende forhold og planlegge videre utvikling for et landstrømsanlegg for utskipningen.

 

Full dokumentasjon på alt utstyr og kapasiteter:

-Trafoer

-Kabler

-Nåværende strømforbruk

I tillegg til den tekniske informasjonen ønskes det også:

-Plan for utbygging

-Budsjett/kostnadsoversikt

-Beregnet strømforbruk

 

For mer info ta kontakt på epost: laila@mon.no

Master/bachleroppgave om Ranablad og mediebransjen

Mediebransjen står i omstilling og både arbeidsprosesser og nødvendige kvalifikasjoner er i sterk og stadig endring. For Rana Blad er disse temaene relevante å få satt søkelys på i bachelor- og masteroppgaver:

Fagområde Mulige tema/problemstillinger
HR, personaladministrasjon, administrasjon og ledelse Endringsledelse og omstilling
Kundeservice, marked, forretningsstrategi e.l. Lokalt marked, global konkurranse. Hva er lokalavisas konkurransefortrinn?

 

Det er også åpent for andre tema etter ønske fra studentene.

Forespørsel rettes til laila@mon.no

Skrive oppgave i samarbeid med Helgelandssykehuset

Kommunikasjonsavdelingen i Helgelandssykehuset ønsker studenter som utreder følgende tema:

 

 • Posisjonering, synliggjøring og omdømmebygging
 • Internkommunikasjon: leder- og endringskommunikasjon (hvordan kommunisere endring)
 • Kanalvalg/bruk av sosiale medier/tilgjengelighet/behov
 • Endrings- og omstillingskommunikasjon

 

Tema: lokal lønnspolitikk

 • Hensikt med lokal lønnspolitikk
 • Betydning for foretakets interne kultur og omdømme
 • Bertydning for leders rolle vis a vis de ansatte

Tema: personalledelse

 • omstilling, utvikling.

Tema: Nærværskultur

 • Hvordan jobbe systematisk for å få kulturendring og økt nærvær ?

Tema: Kvalitet og forbedringsarbeid

 • Hvordan jobbe med forbedringsarbeid

 

Ta gjerne kontakt for videre avklaring av problemstilling.

 

Alle forespørsler går via laila@mon.no

Bachelor/masteroppgave i samarbeid med Brønnøy Kalk

Brønnøy Kalk

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

 

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

 

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter

 

Oppgavens mål er å kartlegge de eksisterende forhold og planlegge videre utvikling for et landstrømsanlegg for utskipningen.

 

Full dokumentasjon på alt utstyr og kapasiteter:

-Trafoer

-Kabler

-Nåværende strømforbruk

I tillegg til den tekniske informasjonen ønskes det også:

-Plan for utbygging

-Budsjett/kostnadsoversikt

-Beregnet strømforbruk

 

Kontakt laila@mon.no for mer informasjon

 

systemutvikler Brønnøysundregistrene

 

Systemutvikler – Er du siste års masterstudent?

Brønnøysundregistrene tilbyr en unik mulighet for deg som ønsker stilling som systemutvikler.

 

Vi har to faste stillinger for siste års masterstudenter innen IT med tiltredelse som systemutvikler sommeren 2018. Vi tilbyr studiestøtte på kr 3000 pr måned, totalt kr 30 000,- mot en bindingstid på ett år etter tiltredelse. Du får også mulighet til og skrive masteroppgave hos oss.

 

Som systemutvikler får du arbeide etter smidige prinsipper, og du blir en del av et stort, kompetent og godt IT-miljø. Vi er en unik arbeidsplass med et godt tverrfaglig samarbeid som jobber med digitaliseringen i Norge. Vi har et av de mest spennende utviklingsprosjektene i offentlig sektor. Prosjektet innebærer at alle egne IT-løsninger knyttet til våre registre skal fornyes slik at vi får nye  IT-løsninger som tilbyr fremtidsrettet funksjonalitet og arkitektur.

 

De nye IT-løsningene designes etter moderne prinsipper. Vi bruker Microservices arkitektur og teknologier innen OpenShift, Docker og Kubernetes. Programmering skjer i Java og vi bruker rammeverk som Spring Boot, Hibernate og Angular. Produktstakken fra Atlassian benyttes til automatisert bygging, sikre kodekvalitet, håndtering av kildekode og dokumentasjon. Det benyttes også andre verktøy for å understøtte vår utviklingsmetodikk.

 

Arbeidsoppgaver

 • utvikling av komplekse IT-løsninger ved bruk av Java-plattform
 • utvikling av integrasjonsløsninger
 • delta i prosjektarbeid der smidige metoder slik som Scrum benyttes
 • drift og forvaltning av IT-løsninger

 

Kvalifikasjoner

 • master studenter som studerer siste året innenfor IT eller andre relevante fagområder
 • du må ha god kjennskap til Java

 

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • du er analytisk og har evne til å samarbeide og finne gode løsninger gjennom dialog med andre
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du behersker norsk som hovedspråk, muntlig og skriftlig

 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på nivå Konfidensielt.

 

Vi tilbyr

 • studiestøtte siste skoleåret på kr. 3000 pr måned
 • mulighet for masteroppgave
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring, kursing og videreutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

God flyforbindelse gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten mange muligheter.

Stillingene er faste og lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 470 000-598 200. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

 

Link til utlysningen er her; https://www.brreg.no/om-oss/jobb-hos-oss/

Skrive bachelor eller masteroppgave i samarbeid med Helgeland Sparebank?

Helgeland sparebank har flere spennende områder for deg som skal skive oppgave innen investerings/ forsikringsområdet, personal, marked eller bedriftsmarked. Under finner du mer spesifikke yma under hvert område:

 

Investering-/forsikringsområdet

 • Hvordan sparer helgelendingene sammenlignet med befolkningen i andre deler av landet (hvor mye, hvordan mm), alders, kjønnsmessige og yrkesmessige forskjeller mv. Hvordan innvirker dette på forskjellige områder.
 • Hvordan er helgelendingene forsikret gjennom arbeidsgiverordninger, hva er betydningen for trivsel, lønnsnivå og egendekninger.

Personalområdet

 • Rekruttering – hva kan det gi av utfordringer for Helgelandsbedrifter? Sett i lys av at Nordland og Helgeland har færre med høyere utdanning i de unge aldersgruppene.
 • Sykefravær og nærvær i bedrifter – betydningen av høyt / lavt nærvær i sammenheng med bedriftens resultat. Hvis sammenheng, hvilke er det og hva betyr det?
 • Stadig nye nasjonale kompetansekrav til rådgivere i finanssektoren. Hva gir det av gevinst, utfordringer og muligheter for rådgiveren og kunden?
 • Digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver, nye robotmedarbeidere. Hvilken betydning har det for det totale arbeidsmiljøet, trivsel og produktivitet?

Marked

 • Inbound marketing / marketing automation – hvilke muligheter og utfordringer gir det for bedrifter på Helgeland, lokalt, nasjonalt og i global sammenheng.
 • Hvor treffer vi kundene i dag? Hvilke kanaler og medier vil vi måtte bruke for å kommuniser med kundene fremover. Er det store forskjeller mellom forskjellige grupperinger/segmenter?
 • Sponsing – hvilke områder vil det være viktig for oss å være på i årene fremover? Er det nye områder som blir viktige (f.eks. e-sport) eller er det de tradisjonelle kultur og idrettsarenaene vi bør fokusere på.

I tillegg har vi noen stikkord til tema som man kan ta som utgangspunkt i for oppgaver:

 • Endring og eller innovasjon
 • Lokalt eierskap
 • Teknologi
 • Merkevarebygging
 • Omdømme

Bedriftsmarked

 • Betydningen av lokal egenkapital
 • Tilgjengeligheten av egenkapital
 • Betydningen av digital markedskompetanse
 • Styrker og svakheter ved eksterne styremedlemmer

 

Ta kontakt med laila@mon.no så hjelper vi deg med å komme i kontakt med riktig person i Helgeland sparebank.

 

 

Vivilheimtrteff i Tromsø

 

Onsdag 13. september samlet Vivilheim omlag 30 studenter på Helgelandstreff i Tromsø. Her fortalte Geir Arne Glad, sjefsredagtør i Helgelendingen om utiklingen på Helgeland og hvilke branjer som har behpv for arbeidskraft de neste årene. Videre hadde vi med oss fem partner som alle hadde behov for unge nyudtannede i sine bedrifter. På treffet ble det også lansert et hefte med problemstillinger til bachelor og masteroppgaver fra partnerne våre. Denne blir publisert digitalt i løpet av uken. Torsdag 14. september hadde Vivilheim stand på UIT, sammen med NAV, Mosjøen videregående, Brønnøysundregistrene og kunnskapsparken Helgeland.

Vi takker for flott treff og dere er velkommen tilbake neste år:)

 

Ønsker du SMS i forkant av disse treffene ? meld deg inn i foreningen her: http://vivilheim.no/medlemsfordeler/

 

Neste Helgelandstreff blir i Trondheim like over nyttår. Følg med på facebook for mer info.

Vivilheim til Tromsø

Tradisjon tro kommer vivilheim til Tromsø i september.

Vi lager til treff for Helgelendinger på Radisson Blue kl 18.00 onsdag 13 september. Det blir en kort innledning hvor Geir Arne Glad, sjefsredaktør i Helgelendingen snakker om utvikling på Helgeland og i mediebransjen. I tillegg har vi med oss Brønnøysundregistrene, Nav sertveicesenter, Mosjøen Videregående og Kunnskapsparken Helgeland ( traineeordning).

 

Det blir servert middag etterpå, arrangementet er gratis og gir deg mulighet til å bygge nettverk med andre helgelendinger og bedrifter. Flere av partnerne er ute etter studenter som kan skrive bachelog eller masteroppgaver om sin bedrift.

 

For påmelding send viviltreff + navn til 2005. Har du andre spørsmål ta gjerne kontakt: laila@mon.no

 

Vel møtt !

Vefsn Kommune søker daglig leder til PPT-tjenesten

Fra 01.01.18 er det ledig 100% stilling som leder ved Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT).

PPT for Vefsn-regionen er en interkommunal tjeneste for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I dette samarbeidet inngår også Nordland Fylkeskommune Mosjøen videregående skole.
Tjenesten har kontorsted i Vefsn som er vertskommune. PPT-tjenesten har totalt 5,5 fagstillinger fordelt på 6 fagpersoner, samt ledelse i 50%. I tillegg er det sekretær i 100% stilling.
Tjenesten skal arbeide forebyggende og systemretta for å bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø i barnehager og skoler. PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov får gode utviklingsmuligheter gjennom tilpasset opplæring, og at individuelle behov og rettigheter ivaretas i henhold til Lov om barnehager og Opplæringslova.
Lederstillingen er knyttet til en fagstilling ved kontoret, med 50% ledelse og 50% saksbehandling/utredning i hovedsak tilknyttet førskoleområdet.
Leder har fag-, økonomi- og personalansvar, og rapporterer til styret for tjenesten.

 

Sentrale arbeids- og ansvarsområder:

Stillingen innebærer et særskilt ansvar for fag-/organisasjons- og systemutvikling. Leder skal bidra til at tjenesten er innovativ og proaktiv, og skal ha særlig fokus på systemarbeid innen læringsmiljø og tilpasset opplæring.
Den som ansettes i stillingen vil ha hovedansvaret for å videreføre igangsatt arbeid med kvalitetsutvikling i tjenesten. Ansvar for å lede kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid slik at tjenesten videreutvikles og driftes i tråd med nasjonale og kommunale føringer.
Flerfaglig og tverrfaglig samarbeid med andre instanser, kommunale og eksterne instanser som Statped, Habiliteringstjenesten og Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)
Sakkyndighetsarbeid og systemretta arbeid jfr. lovverk.
Lede nettverk i skole- og barnehage, samt delta i andre nettverk ved behov.
Bidra til et godt omdømme for tjenesten.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, dvs. høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad innen det spesialpedagogiske fagfeltet, eventuelt innenfor psykologi.
 • Ledererfaring og eventuelt lederutdanning.
 • Svært gode ferdigheter i kommunikasjon, muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk.
 • Erfaring med veiledning- /rådgivning, det er ønskelig med erfaring fra arbeid i PPT.
 • Utredningskompetanse
 • Du må disponere egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som har:

 • Evne til å tenke nytt og kan være en pådriver innenfor systemretta arbeid.
 • En tydelig og inkluderende lederstil.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Evne til å motivere andre, viser initiativ og er strukturert.

Ved tilsetting vil det bli tatt hensyn til en totalvurdering av kompetanse i teamet.

Oppgi referanse(r) i søknaden

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

 

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø.
 • Godt internt arbeidsmiljø som vektlegger samarbeid og deling av kompetanse.
 • Faglige utviklingsmuligheter.
 • Godt samarbeid med barnehager, skoler og fagutvalg for PPT.

 

Informasjon:

Av tekniske grunner lyses stillingen ut via Vefsn kommunes rekrutteringssystem.
Søknad sendes elektronisk via følgende internettside; www.vefsn.kommune.no.

For ytterligere informasjon om stillingen, kan styreleder Trine Thorsen Boldstad kontaktes på tlf 92848356

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Søk på stillingen her

Side 1 av 41234