sommerjobb hos Brønnøysundregistrene

Er du jurist eller IT-student ? Brønnøysundregistrene utlyser fire stillinger sommeren 2018 hvor du kan få jobbe med relevante utviklingsoppgaver og få veiledning og støtte til å arbeide med oppgaven. Arbeidgover dekker husleie og reise til/fra Brønnøysund. Dette er svært atraktive stilliger som er flott å ha på CVen når du skal søke jobb senere. Søknadasfrist er 1. mars, og du kan lese med om stillingene her: https://www.brreg.no/om-oss/jobb-hos-oss/

 

Lykke til 🙂

 

 

Velkommen til Helgelandstreff i Trondheim

Helgelandstreff

Vivilheim arrangerer Helgelandstreff i Tondheim 7. februar på Scandic Nidelven kl 18.00. Dette er en flott mulighet til å bygge nettverk med næringsliv og andre studenter som er fra Helgeland. Flere av partnerne som er med ønsker samarbeid med studenter i forbindelse med bachelor og masteroppgaver og i tillegg blir årets traineestillinger presentert.

 

Her blir det muliget til å treffe blandt annet:

Helgeland Sparebank

Kunnskapsparken Helgeland ( kandidat Helgeland)

Mosjøen Vidergående.

Mosjøen og omegn næringsselskap

Alcoa

Sparebank1

Brønnøysundregistrene

( Oppdatering på flere bedrifter kommer)

 

Det blir korte presentasjoner og mingling med fingermat i etterkant. Arrangementet er gratis for vivilheim-medlemmer. Påmelding til post@vivilheim.no.

 

Vel møtt:)

 

 

Traineestillinger på Helgeland !

Programmet

Kunnskapsparken Helgeland er prosjektansvarlig for traineeordningen Kandidat Helgeland. Her kan du være trainee i ett år i samme bedrift og delta i et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og en opplevelse- og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til flere bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og turer i regionen for å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland. Slik kommer de også i kontakt med aktører fra næringslivet og får knyttet nettverk på tvers av regionenes mange bedrifter og fagområder.

Kurs i praktisk ledelse gir faglig påfyll innenfor emnene kommunikasjon, organisasjon, presentasjonsteknikk, relasjonsledelse, prosjektledelse og samspill.

Studieturen til Brussel er et samarbeid mellom NHO Brüssel som tilrettelegger et eget program som gjør kandidatene kjent med forholdene i Brüssel og norske tilpasninger til EU.

Kandidat Helgeland er finansiert av deltakende bedrifter med støtte fra Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank

Hvem kan søke?

For å være kvalifisert til å søke må du:

 • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
 • ikke være eldre enn 32 år.
 • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

 

Følgende bedrifter har utlyst traineestillinger:

 

 

 

Lykke til 🙂

 

 

 

 

 

Link til hefte med problemstillinger/tema

 

Hele dokumentet med forslag til bachelor/masteroppgaver ligger tilgjengelig her: bachelor.master hefte

Følgende bedrifter er med på prosjektet:

 

Brønnøysundregistrene

Helgeland Sparebank

Rana Blad

Brønnøy Kalk

Helgelandssykehuset

Brønnøy videregående

 

Alle henvendelser rettes til: laila@mon.no

 

 

 

 

 

 

 

Brønnnøy Kalk

Bavhelor/masteroppgave Brønnøy Kalk 

 

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

 

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

 

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter

 

Oppgavens mål er å kartlegge de eksisterende forhold og planlegge videre utvikling for et landstrømsanlegg for utskipningen.

 

Full dokumentasjon på alt utstyr og kapasiteter:

-Trafoer

-Kabler

-Nåværende strømforbruk

I tillegg til den tekniske informasjonen ønskes det også:

-Plan for utbygging

-Budsjett/kostnadsoversikt

-Beregnet strømforbruk

 

For mer info ta kontakt på epost: laila@mon.no

Master/bachleroppgave om Ranablad og mediebransjen

Mediebransjen står i omstilling og både arbeidsprosesser og nødvendige kvalifikasjoner er i sterk og stadig endring. For Rana Blad er disse temaene relevante å få satt søkelys på i bachelor- og masteroppgaver:

Fagområde Mulige tema/problemstillinger
HR, personaladministrasjon, administrasjon og ledelse Endringsledelse og omstilling
Kundeservice, marked, forretningsstrategi e.l. Lokalt marked, global konkurranse. Hva er lokalavisas konkurransefortrinn?

 

Det er også åpent for andre tema etter ønske fra studentene.

Forespørsel rettes til laila@mon.no

Skrive oppgave i samarbeid med Helgelandssykehuset

Kommunikasjonsavdelingen i Helgelandssykehuset ønsker studenter som utreder følgende tema:

 

 • Posisjonering, synliggjøring og omdømmebygging
 • Internkommunikasjon: leder- og endringskommunikasjon (hvordan kommunisere endring)
 • Kanalvalg/bruk av sosiale medier/tilgjengelighet/behov
 • Endrings- og omstillingskommunikasjon

 

Tema: lokal lønnspolitikk

 • Hensikt med lokal lønnspolitikk
 • Betydning for foretakets interne kultur og omdømme
 • Bertydning for leders rolle vis a vis de ansatte

Tema: personalledelse

 • omstilling, utvikling.

Tema: Nærværskultur

 • Hvordan jobbe systematisk for å få kulturendring og økt nærvær ?

Tema: Kvalitet og forbedringsarbeid

 • Hvordan jobbe med forbedringsarbeid

 

Ta gjerne kontakt for videre avklaring av problemstilling.

 

Alle forespørsler går via laila@mon.no

Bachelor/masteroppgave i samarbeid med Brønnøy Kalk

Brønnøy Kalk

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

 

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

 

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter

 

Oppgavens mål er å kartlegge de eksisterende forhold og planlegge videre utvikling for et landstrømsanlegg for utskipningen.

 

Full dokumentasjon på alt utstyr og kapasiteter:

-Trafoer

-Kabler

-Nåværende strømforbruk

I tillegg til den tekniske informasjonen ønskes det også:

-Plan for utbygging

-Budsjett/kostnadsoversikt

-Beregnet strømforbruk

 

Kontakt laila@mon.no for mer informasjon

 

systemutvikler Brønnøysundregistrene

 

Systemutvikler – Er du siste års masterstudent?

Brønnøysundregistrene tilbyr en unik mulighet for deg som ønsker stilling som systemutvikler.

 

Vi har to faste stillinger for siste års masterstudenter innen IT med tiltredelse som systemutvikler sommeren 2018. Vi tilbyr studiestøtte på kr 3000 pr måned, totalt kr 30 000,- mot en bindingstid på ett år etter tiltredelse. Du får også mulighet til og skrive masteroppgave hos oss.

 

Som systemutvikler får du arbeide etter smidige prinsipper, og du blir en del av et stort, kompetent og godt IT-miljø. Vi er en unik arbeidsplass med et godt tverrfaglig samarbeid som jobber med digitaliseringen i Norge. Vi har et av de mest spennende utviklingsprosjektene i offentlig sektor. Prosjektet innebærer at alle egne IT-løsninger knyttet til våre registre skal fornyes slik at vi får nye  IT-løsninger som tilbyr fremtidsrettet funksjonalitet og arkitektur.

 

De nye IT-løsningene designes etter moderne prinsipper. Vi bruker Microservices arkitektur og teknologier innen OpenShift, Docker og Kubernetes. Programmering skjer i Java og vi bruker rammeverk som Spring Boot, Hibernate og Angular. Produktstakken fra Atlassian benyttes til automatisert bygging, sikre kodekvalitet, håndtering av kildekode og dokumentasjon. Det benyttes også andre verktøy for å understøtte vår utviklingsmetodikk.

 

Arbeidsoppgaver

 • utvikling av komplekse IT-løsninger ved bruk av Java-plattform
 • utvikling av integrasjonsløsninger
 • delta i prosjektarbeid der smidige metoder slik som Scrum benyttes
 • drift og forvaltning av IT-løsninger

 

Kvalifikasjoner

 • master studenter som studerer siste året innenfor IT eller andre relevante fagområder
 • du må ha god kjennskap til Java

 

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst, selvstendig, initiativrik og strukturert
 • du er analytisk og har evne til å samarbeide og finne gode løsninger gjennom dialog med andre
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du behersker norsk som hovedspråk, muntlig og skriftlig

 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på nivå Konfidensielt.

 

Vi tilbyr

 • studiestøtte siste skoleåret på kr. 3000 pr måned
 • mulighet for masteroppgave
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring, kursing og videreutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

God flyforbindelse gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten mange muligheter.

Stillingene er faste og lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 470 000-598 200. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

 

Link til utlysningen er her; https://www.brreg.no/om-oss/jobb-hos-oss/

Skrive bachelor eller masteroppgave i samarbeid med Helgeland Sparebank?

Helgeland sparebank har flere spennende områder for deg som skal skive oppgave innen investerings/ forsikringsområdet, personal, marked eller bedriftsmarked. Under finner du mer spesifikke yma under hvert område:

 

Investering-/forsikringsområdet

 • Hvordan sparer helgelendingene sammenlignet med befolkningen i andre deler av landet (hvor mye, hvordan mm), alders, kjønnsmessige og yrkesmessige forskjeller mv. Hvordan innvirker dette på forskjellige områder.
 • Hvordan er helgelendingene forsikret gjennom arbeidsgiverordninger, hva er betydningen for trivsel, lønnsnivå og egendekninger.

Personalområdet

 • Rekruttering – hva kan det gi av utfordringer for Helgelandsbedrifter? Sett i lys av at Nordland og Helgeland har færre med høyere utdanning i de unge aldersgruppene.
 • Sykefravær og nærvær i bedrifter – betydningen av høyt / lavt nærvær i sammenheng med bedriftens resultat. Hvis sammenheng, hvilke er det og hva betyr det?
 • Stadig nye nasjonale kompetansekrav til rådgivere i finanssektoren. Hva gir det av gevinst, utfordringer og muligheter for rådgiveren og kunden?
 • Digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver, nye robotmedarbeidere. Hvilken betydning har det for det totale arbeidsmiljøet, trivsel og produktivitet?

Marked

 • Inbound marketing / marketing automation – hvilke muligheter og utfordringer gir det for bedrifter på Helgeland, lokalt, nasjonalt og i global sammenheng.
 • Hvor treffer vi kundene i dag? Hvilke kanaler og medier vil vi måtte bruke for å kommuniser med kundene fremover. Er det store forskjeller mellom forskjellige grupperinger/segmenter?
 • Sponsing – hvilke områder vil det være viktig for oss å være på i årene fremover? Er det nye områder som blir viktige (f.eks. e-sport) eller er det de tradisjonelle kultur og idrettsarenaene vi bør fokusere på.

I tillegg har vi noen stikkord til tema som man kan ta som utgangspunkt i for oppgaver:

 • Endring og eller innovasjon
 • Lokalt eierskap
 • Teknologi
 • Merkevarebygging
 • Omdømme

Bedriftsmarked

 • Betydningen av lokal egenkapital
 • Tilgjengeligheten av egenkapital
 • Betydningen av digital markedskompetanse
 • Styrker og svakheter ved eksterne styremedlemmer

 

Ta kontakt med laila@mon.no så hjelper vi deg med å komme i kontakt med riktig person i Helgeland sparebank.

 

 

Side 1 av 41234