Traineestillinger på Helgeland !

Programmet

Kunnskapsparken Helgeland er prosjektansvarlig for traineeordningen Kandidat Helgeland. Her kan du være trainee i ett år i samme bedrift og delta i et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og en opplevelse- og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til flere bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og turer i regionen for å styrke deltakernes tilknytning til Helgeland. Slik kommer de også i kontakt med aktører fra næringslivet og får knyttet nettverk på tvers av regionenes mange bedrifter og fagområder.

Kurs i praktisk ledelse gir faglig påfyll innenfor emnene kommunikasjon, organisasjon, presentasjonsteknikk, relasjonsledelse, prosjektledelse og samspill.

Studieturen til Brussel er et samarbeid mellom NHO Brüssel som tilrettelegger et eget program som gjør kandidatene kjent med forholdene i Brüssel og norske tilpasninger til EU.

Kandidat Helgeland er finansiert av deltakende bedrifter med støtte fra Nordland fylkeskommune og Helgeland Sparebank

Hvem kan søke?

For å være kvalifisert til å søke må du:

  • ha bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
  • ikke ha mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie.
  • ikke være eldre enn 32 år.
  • kunne kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

 

Følgende bedrifter har utlyst traineestillinger:

 

 

 

Lykke til 🙂