Link til hefte med problemstillinger/tema

 

Hele dokumentet med forslag til bachelor/masteroppgaver ligger tilgjengelig her: bachelor.master hefte

Følgende bedrifter er med på prosjektet:

 

Brønnøysundregistrene

Helgeland Sparebank

Rana Blad

Brønnøy Kalk

Helgelandssykehuset

Brønnøy videregående

 

Alle henvendelser rettes til: laila@mon.no