Brønnnøy Kalk

Bavhelor/masteroppgave Brønnøy Kalk 

 

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

 

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

 

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papir industrien, men også i andre produkter.

 

Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår fremover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter

 

Oppgavens mål er å kartlegge de eksisterende forhold og planlegge videre utvikling for et landstrømsanlegg for utskipningen.

 

Full dokumentasjon på alt utstyr og kapasiteter:

-Trafoer

-Kabler

-Nåværende strømforbruk

I tillegg til den tekniske informasjonen ønskes det også:

-Plan for utbygging

-Budsjett/kostnadsoversikt

-Beregnet strømforbruk

 

For mer info ta kontakt på epost: laila@mon.no