Master/bachleroppgave om Ranablad og mediebransjen

Mediebransjen står i omstilling og både arbeidsprosesser og nødvendige kvalifikasjoner er i sterk og stadig endring. For Rana Blad er disse temaene relevante å få satt søkelys på i bachelor- og masteroppgaver:

Fagområde Mulige tema/problemstillinger
HR, personaladministrasjon, administrasjon og ledelse Endringsledelse og omstilling
Kundeservice, marked, forretningsstrategi e.l. Lokalt marked, global konkurranse. Hva er lokalavisas konkurransefortrinn?

 

Det er også åpent for andre tema etter ønske fra studentene.

Forespørsel rettes til laila@mon.no