Skrive oppgave i samarbeid med Helgelandssykehuset

Kommunikasjonsavdelingen i Helgelandssykehuset ønsker studenter som utreder følgende tema:

 

  • Posisjonering, synliggjøring og omdømmebygging
  • Internkommunikasjon: leder- og endringskommunikasjon (hvordan kommunisere endring)
  • Kanalvalg/bruk av sosiale medier/tilgjengelighet/behov
  • Endrings- og omstillingskommunikasjon

 

Tema: lokal lønnspolitikk

  • Hensikt med lokal lønnspolitikk
  • Betydning for foretakets interne kultur og omdømme
  • Bertydning for leders rolle vis a vis de ansatte

Tema: personalledelse

  • omstilling, utvikling.

Tema: Nærværskultur

  • Hvordan jobbe systematisk for å få kulturendring og økt nærvær ?

Tema: Kvalitet og forbedringsarbeid

  • Hvordan jobbe med forbedringsarbeid

 

Ta gjerne kontakt for videre avklaring av problemstilling.

 

Alle forespørsler går via laila@mon.no