Skrive bachelor eller masteroppgave i samarbeid med Helgeland Sparebank?

Helgeland sparebank har flere spennende områder for deg som skal skive oppgave innen investerings/ forsikringsområdet, personal, marked eller bedriftsmarked. Under finner du mer spesifikke yma under hvert område:

 

Investering-/forsikringsområdet

 • Hvordan sparer helgelendingene sammenlignet med befolkningen i andre deler av landet (hvor mye, hvordan mm), alders, kjønnsmessige og yrkesmessige forskjeller mv. Hvordan innvirker dette på forskjellige områder.
 • Hvordan er helgelendingene forsikret gjennom arbeidsgiverordninger, hva er betydningen for trivsel, lønnsnivå og egendekninger.

Personalområdet

 • Rekruttering – hva kan det gi av utfordringer for Helgelandsbedrifter? Sett i lys av at Nordland og Helgeland har færre med høyere utdanning i de unge aldersgruppene.
 • Sykefravær og nærvær i bedrifter – betydningen av høyt / lavt nærvær i sammenheng med bedriftens resultat. Hvis sammenheng, hvilke er det og hva betyr det?
 • Stadig nye nasjonale kompetansekrav til rådgivere i finanssektoren. Hva gir det av gevinst, utfordringer og muligheter for rådgiveren og kunden?
 • Digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver, nye robotmedarbeidere. Hvilken betydning har det for det totale arbeidsmiljøet, trivsel og produktivitet?

Marked

 • Inbound marketing / marketing automation – hvilke muligheter og utfordringer gir det for bedrifter på Helgeland, lokalt, nasjonalt og i global sammenheng.
 • Hvor treffer vi kundene i dag? Hvilke kanaler og medier vil vi måtte bruke for å kommuniser med kundene fremover. Er det store forskjeller mellom forskjellige grupperinger/segmenter?
 • Sponsing – hvilke områder vil det være viktig for oss å være på i årene fremover? Er det nye områder som blir viktige (f.eks. e-sport) eller er det de tradisjonelle kultur og idrettsarenaene vi bør fokusere på.

I tillegg har vi noen stikkord til tema som man kan ta som utgangspunkt i for oppgaver:

 • Endring og eller innovasjon
 • Lokalt eierskap
 • Teknologi
 • Merkevarebygging
 • Omdømme

Bedriftsmarked

 • Betydningen av lokal egenkapital
 • Tilgjengeligheten av egenkapital
 • Betydningen av digital markedskompetanse
 • Styrker og svakheter ved eksterne styremedlemmer

 

Ta kontakt med laila@mon.no så hjelper vi deg med å komme i kontakt med riktig person i Helgeland sparebank.