Vefsn Kommune søker daglig leder til PPT-tjenesten

Fra 01.01.18 er det ledig 100% stilling som leder ved Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT).

PPT for Vefsn-regionen er en interkommunal tjeneste for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I dette samarbeidet inngår også Nordland Fylkeskommune Mosjøen videregående skole.
Tjenesten har kontorsted i Vefsn som er vertskommune. PPT-tjenesten har totalt 5,5 fagstillinger fordelt på 6 fagpersoner, samt ledelse i 50%. I tillegg er det sekretær i 100% stilling.
Tjenesten skal arbeide forebyggende og systemretta for å bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø i barnehager og skoler. PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov får gode utviklingsmuligheter gjennom tilpasset opplæring, og at individuelle behov og rettigheter ivaretas i henhold til Lov om barnehager og Opplæringslova.
Lederstillingen er knyttet til en fagstilling ved kontoret, med 50% ledelse og 50% saksbehandling/utredning i hovedsak tilknyttet førskoleområdet.
Leder har fag-, økonomi- og personalansvar, og rapporterer til styret for tjenesten.

 

Sentrale arbeids- og ansvarsområder:

Stillingen innebærer et særskilt ansvar for fag-/organisasjons- og systemutvikling. Leder skal bidra til at tjenesten er innovativ og proaktiv, og skal ha særlig fokus på systemarbeid innen læringsmiljø og tilpasset opplæring.
Den som ansettes i stillingen vil ha hovedansvaret for å videreføre igangsatt arbeid med kvalitetsutvikling i tjenesten. Ansvar for å lede kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid slik at tjenesten videreutvikles og driftes i tråd med nasjonale og kommunale føringer.
Flerfaglig og tverrfaglig samarbeid med andre instanser, kommunale og eksterne instanser som Statped, Habiliteringstjenesten og Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP)
Sakkyndighetsarbeid og systemretta arbeid jfr. lovverk.
Lede nettverk i skole- og barnehage, samt delta i andre nettverk ved behov.
Bidra til et godt omdømme for tjenesten.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, dvs. høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad innen det spesialpedagogiske fagfeltet, eventuelt innenfor psykologi.
 • Ledererfaring og eventuelt lederutdanning.
 • Svært gode ferdigheter i kommunikasjon, muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk.
 • Erfaring med veiledning- /rådgivning, det er ønskelig med erfaring fra arbeid i PPT.
 • Utredningskompetanse
 • Du må disponere egen bil

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som har:

 • Evne til å tenke nytt og kan være en pådriver innenfor systemretta arbeid.
 • En tydelig og inkluderende lederstil.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Evne til å motivere andre, viser initiativ og er strukturert.

Ved tilsetting vil det bli tatt hensyn til en totalvurdering av kompetanse i teamet.

Oppgi referanse(r) i søknaden

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

 

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et spennende fagmiljø.
 • Godt internt arbeidsmiljø som vektlegger samarbeid og deling av kompetanse.
 • Faglige utviklingsmuligheter.
 • Godt samarbeid med barnehager, skoler og fagutvalg for PPT.

 

Informasjon:

Av tekniske grunner lyses stillingen ut via Vefsn kommunes rekrutteringssystem.
Søknad sendes elektronisk via følgende internettside; www.vefsn.kommune.no.

For ytterligere informasjon om stillingen, kan styreleder Trine Thorsen Boldstad kontaktes på tlf 92848356

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Søk på stillingen her