Ny partnerbedrift!

Velkommen til Brønnøy Kalk som ny partnerbedrift!
Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap under Norsk Mineral konsernet. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har de utviklet seg til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.
De har behov for kompetanse innen blant annet lading og sprenging. De har også behov for gruveingeniører og prosesskontroller. Brønnøy Kalk samarbeider med skole- og undervisningsmiljøer for å gjennomføre intern opplæring, lærlingeordninger og praksisplasser.

Du kan finne ut mer om Brønnøy Kalk på deres nettsider her