Heltidsstudent eller ung i arbeid utenfor Helgeland?

Om Vivilheim

HELGELAND har sterke fagmiljø og kan tilby gode karrieremuligheter i mange bransjer. 

Innbyggertallet har økt de siste årene, og NHOs nærings-NM viser at mye går bra. 
 

Helgeland sysselsetter vel 37.000; 4.000 i industrien, 4500 i varehandelen, 3000 innen undervisning, 3000 i byggebransjen og 8000 innen helse- og sosialsektoren. Til tross for uro knyttet til den økonomiske situasjonen internasjonalt, har arbeidsmarkedet på Helgeland vært stabilt og oppadgående i mange bransjer, bl.a. bergverk, fiske, kraft, petroleum, turisme, kultur og IKT. 


Velkommen til HELGELAND, når du er klar for det. 

Aktive partnere

Vel 40 framtidsrettede helgelandsbedrifter på tvers av geografi og bransjer, offentlig og privat, samarbeider om rekruttering og samfunnsutvikling. Ved å øke kunnskapen om jobbmuligheter og fordeler ved å bo her, tror vi regionens omdømme styrkes og tilflyttingen øker – samtidig blir det enklere for oss å finne de rette medarbeiderne.

Regionen

Innbyggertallet har økt de siste årene, og NHOs nærings-NM viser at mye går bra. 
 

Helgeland sysselsetter vel 37.000; 4.000 i industrien, 4500 i varehandelen, 3000 innen undervisning, 3000 i byggebransjen og 8000 innen helse- og sosialsektoren. Til tross for uro knyttet til den økonomiske situasjonen internasjonalt, har arbeidsmarkedet på Helgeland vært stabilt og oppadgående i mange bransjer, bl.a. bergverk, fiske, kraft, petroleum, turisme, kultur og IKT. 

Les mer om vakre Helgeland

Partnere

VIVILHEIM har ca. 45 partnerbedrifter innen offentlig og privat sektor. Dette er både store og små bedrifter som ønsker å være med på å synliggjøre karrieremulighetene som finnes på Helgeland.

Les mer om partnerne våre